Reglement

Reglement Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar

 1. De Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar wordt beheerd door de Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar (hierna te noemen de Stichting). Deze Stichting werd opgericht bij akte d.d. 6 september 2021, verleden door notaris mr. M.R. Meijer te Amsterdam.
 1. De Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar is een grote non-fictieprijs die jaarlijks wordt uitgereikt. De prijs bekroont met een bedrag van 15.000 euro het beste non-fictieboek van het jaar.
 1. De Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar is een juryprijs. De jury kiest uit de ingezonden titels een longlist van ten hoogste vijftien titels, een shortlist van ten hoogste vijf titels en een winnaar.
 1. De Stichting benoemt een vijfkoppige jury, die onafhankelijk tot haar oordeel komt. De juryleden worden gekozen voor een jaar. Tijdens deze termijn kunnen eventuele boeken van hun hand niet in aanmerking komen voor de prijs.
 1. Tegen de beslissing van de jury kan geen beroep worden aangetekend.
 1. Boeken die in aanmerking willen komen voor de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 • Een non-fictietitel te zijn voor volwassenen. 
 • In Nederland en Vlaanderen voor het eerst gepubliceerd te zijn tussen 1 januari 2021 en 31 december 2021. 
 • Oorspronkelijk Nederlandstalig te zijn.
 • Algemeen verkrijgbaar te zijn in Nederlandse en Vlaamse boekhandels.
 • Een duidelijke maatschappelijke impact te hebben: het is een boek dat je nu moet lezen om deze tijd te begrijpen; het is relevant, invloedrijk en biedt een nieuw perspectief.
 1. Niet in aanmerking komen: fictie, herdrukken of heruitgaven, verzamelbundels van reeds verschenen werk (columns, interviews etc.), educatieve en wetenschappelijke uitgaven.
 1. Uitgevers sturen (voor 31 december 2021) hun boeken digitaal in via www.belangrijksteboekvanhetjaar.nl. Voor titels die op de longlist komen geeft de desbetreffende uitgever opdracht aan het CB om in totaal zeven fysieke exemplaren aan de jury en de organisatie te sturen. De kosten hiervan liggen bij de uitgever.
 1. Door in te sturen committeren auteur en uitgever zich aan de doelstelling van de stichting, het genereren van aandacht voor non-fictie. Dat houdt in dat auteurs, in overleg, inzetbaar zijn voor media-optredens of interviews. Genomineerden horen tijdig van verdere activiteiten rondom de uitreiking.
 1. Het overzicht van alle ingezonden titels (de groslijst) wordt gepubliceerd dan wel kan dit bij de Stichting worden opgevraagd. Vragen over eventueel ontbrekende titels worden doorverwezen naar de betreffende uitgever.