Privacyverklaring

Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar, gevestigd aan Schepenlaan 69,
1034 JP Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@belangrijksteboekvanhetjaar.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Om titels in te sturen die meedingen naar de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar moeten betrokkenen hun naam, telefoonnummer en mailadres invullen. Voor aanmelding voor nieuwsbrieven moeten naam en mailadres worden ingevuld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkenen, in dit geval het uitvoeren van het jurytraject en het verzenden van nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven worden alleen verstuurd als de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere nieuwsbrief krijgt de betrokkene de mogelijkheid om zich voor de nieuwsbrief af te melden.

Hoelang wij uw gegevens bewaren

Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval van het inzenden van een titel voor jurering is dat een jaar. In het geval van nieuwsbrieven is dat tot de ontvanger aangeeft geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@belangrijksteboekvanhetjaar.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@belangrijksteboekvanhetjaar.nl.