De stichting

Stichting Belangrijkste Boek van het Jaar

RSIN: 863004817

Schepenlaan 69, 1034JP Amsterdam, Nederland

Info@belangrijksteboekvanhetjaar.nl

Doelstelling

De Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar beoogt de aandacht voor non-fictie boeken te vergroten. Dit om het lezen van non-fictie te stimuleren en het maatschappelijk belang van non-fictie te vieren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de Stichting Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar bestaan uit het organiseren, uitreiken en promoten van de Prijs voor het Belangrijkste Boek van het Jaar.

Werving van gelden en beheer van vermogen

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door subsidies en schenkingen. Voor het beheren van het vermogen van de stichting is het bestuur van de stichting verantwoordelijk. Er is geen winstoogmerk, ook wordt geen winst uitgekeerd.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit Lily Schim van der Loeff (voorzitter), Thomas van Neerbos (penningmeester), Ebissé Rouw, Maya Shamir en Jessica Swinkels. Het bestuur vergadert maandelijks. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.